Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje

Naša poslovna filozofija

Kada kompanija iza sebe ima iskustvo i tradiciju dugu 140 godina, zna da je za uspešno poslovanje najvažnije biti posvećen potrebama klijenata i kontinuiranom podizanju kvaliteta usluge... više >>

Naši rezultati

Pogledajte naše finansijske izvještaje i detaljno se upoznajte sa našim rezultatom u toku prethodne godine gdje smo ostvarili preko 7 mil. KM premije za imovinska osiguranja, što nas čini prvim u RS... više >>

Društveno odgovorno poslovanje

Nastojimo da damo prioritet realizaciji aktivnosti iz kojih proističe značajna korist koju sredina ima od prisustva naše kompanije u svom neposrednom okruženju... više >>

Najnovije vijesti
Dokapitalizacija društva "Dunav osiguranje" Banjaluka
četvrtak, 21 maj 2015 11:00

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. iz Beograda dobila je saglasnost za ulaganje sredstava u „Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka u iznosu od dva miliona evra. Saglasnost za dokapitalizaciju „Dunav osiguranja“ a.d. Banjaluka donijeli su Narodna banka, Ministarstvo finansija i Agencija za osiguranje depozita Srbije.

Potrebna sredstava za dokapitalizaciju „Dunav osiguranja“ a.d. Banjaluka utvrđena su na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja od 30. juna i 30. septembra 2014. godine, kao i u skladu s nalazima regulatornog organa – Agencije za osiguranje Republike Srpske. Ovom dokapitalizacijom stvoriće se pretpostavke za stabilnije poslovanje, jačanje tehničkih i garantnih rezervi, te osnaženje konkurentske pozicije Kompanije „Dunav osiguranje“ na tržištu Republike Srpske.

Međutim, sagledavajući ukupne rezultate vanredne revizije finansijskih izveštaja „Dunav osiguranja“ a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 31. oktobar 2014. godine, koju je izvršio nezavisni revizor KPMG, i ocjenjujući uticaj ključnih nalaza revizije na bilansne pozicije i rezultat poslovanja u 2014. godini, nadležni u Kompaniji konstatovali su da je za finansijsku konsolidaciju, odnosno za usklađivanje s regulatornim zahtevima u pogledu pokrića tehničkih rezervi i obezbjeđenja regulatornog kapitala, kao i za vraćanje „Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka u sferu pozitivnog poslovanja, neophodna dokapitalizacija od ukupno tri miliona evra. To je istakla i Agencija za osiguranje Republike Srpske na zajedničkom sastanku s upravom „Dunav osiguranja“ a.d. Banjaluka u novembru 2014. godine.

To znači da je pored odobrena dva miliona evra potrebno da Kompanija iz svojih sredstava izdvoji dodatni milion evra u 2015. godini. Takav zaključak proističe iz objavljenih bilansnih pokazatelja „Dunav osiguranja“ a.d. Banjaluka na dan 31. decembar 2014. godine.

Radi realizacije dodatne dokapitalizacije, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. uputiće Narodnoj banci Srbije i Agenciji za osiguranje depozita novi zahtjev za dobijanje saglasnosti za dokapitalizaciju u navedenom iznosu.

Kompanija očekuje da će se realizacija nove dokapitalizacije od milion evra, u smislu dobijanja saglasnosti nadležnih regulatornih organa, tačnije Narodne banke Srbije i Agencije za osiguranje depozita, završiti najkasnije u trećem kvartalu 2015. godine. To podrazumijeva donošenje odgovarajućih odluka organa Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. i povezanog lica „Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka, kao i upis i uplatu akcija desete emisije redovnih (običnih) akcija u trećem kvartalu 2015. godine..

 

 
Specijalni popusti Dunav osiguranja na sajmu za djecu i porodicu
ponedeljak, 18 maj 2015 00:00

 
Specijalni popusti Dunav osiguranja na sajmu za djecu i porodicu
petak, 15 maj 2015 00:00

Posjetite Sajam za djecu i porodicu i štand Dunav osiguranja 16. i 17.05.2015. godine u sportskoj dvorani “Borik”.

Pripremili smo specijalne poklone, odlične popuste i zabavni program za najmlađe posjetioce Sajma.

Tokom trajanja Sajma za djecu i porodicu, prilikom zaključivanja polise životnog osiguranja, odobrićemo specijalni popust. Dunav osiguranje će uplatiti vašu prvu mjesečnu premiju !

Osigurajte vašu imovinu od 5 rizika uz fantastičnih 30 % popusta

1. od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti kuće/stana kao građevinske kategorije

2. stvari u stanu/kući od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti

3. Stvari u stanu/kući od rizika provalne krađe i razbojništva “na prvi rizik”

4. Zidne, podne i plafonske obloge od rizika izlivanja vode iz instalacija “na prvi rizik”

5. Stakla od loma i oštećenja

Putujete ?!

Kupite polisu putničkog zdravstvenog osiguranja za poslovna ili turistička putovanja u inostranstvo i ostvarite 20 % popusta prilikom kupovine.

Odobravanjem ovih popusta, Kompanija „Dunav osiguranje“ izlazi u susret pojačanom interesovanju za pojedinim uslugama osiguranja, pokazujući da njen slogan „Prijatelj ostaje prijatelj“ predstavlja postojanu devizu njenog dugogodišnjeg poslovanja.

 

Dunav osiguranje na facebook-u

Osiguranja

Osiguranje motornih vozila

U domenu osiguranja motornih vozila Kompanija "Dunav osiguranje" predstavlja jednog od najvećih garanata sigurnosti na našim drumovima ... više >>

Životno osiguranje

Životno osiguranje je ulaganje u sopstvenu budućnost,pravi način da sebi i svojoj porodici obezbedite finansijsku sigurnost i život sa manje neizvesnosti ... više >>

Osiguranje imovine

Osiguravajuće pokriće Vaše kuće, stana, vikendice, svih pokretnosti koje imate je korak više u moru odgovornih odluka koje donosite svakoga dana ... više >>

Upravljanje kvalitetom

"Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka je 03 juna 2013. godine, poslije resertifikacione provjere, produžila važnost sertifikata SGS-a za naredne tri godine. SGS je najveća svjetska korporacija za sertifikaciju, kontrolisanje i ispitivanje standarda i sistema upravljanja kvalitetom poslovanja.“