Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje

Naša poslovna filozofija

Kada kompanija iza sebe ima iskustvo i tradiciju dugu 140 godina, zna da je za uspešno poslovanje najvažnije biti posvećen potrebama klijenata i kontinuiranom podizanju kvaliteta usluge... više >>

Naši rezultati

Pogledajte naše finansijske izvještaje i detaljno se upoznajte sa našim rezultatom u toku prethodne godine gdje smo ostvarili preko 7 mil. KM premije za imovinska osiguranja, što nas čini prvim u RS... više >>

Društveno odgovorno poslovanje

Nastojimo da damo prioritet realizaciji aktivnosti iz kojih proističe značajna korist koju sredina ima od prisustva naše kompanije u svom neposrednom okruženju... više >>

Najnovije vijesti
Poziv za 48. (četrdesetosmu) vanrednu sjednice Skupštine аkcionаrа
petak, 12 decembar 2014 16:04

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) člana 41. Statuta "Dunav osiguranja" a.d. Banja luka, br. 01-645-29-24-1/14 od 5.6.2014. godine i Odluke Upravnog odbora "Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka o sazivanju sjednice Skupštine akcionaara "Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, broj 01-1759-10/14 od 11.12.2014. godine, Upravni odbor "" Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, svim akcionarima "Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, upućuje POZIV za 48. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 29.12.2014. godine (ponedjeljak) u prostorijama DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, u Ulici Veselina Masleše br.28, sa početkom u 12,00 časova.

Preuzmite poziv

Preuzmite materijal za sjednicu

 
Poziv za 47. (četrdesetsedmu) vanrednu sjednice Skupštine аkcionаrа
sreda, 15 oktobar 2014 08:59

Na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, broj 57 0 B 111028 14 B od 14.10.2014. godine i člana 269. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) Kompanija "Dunav osiguranje" a.d.o. Beograd, zastupana po privremenom zastupniku, advokatu Bojanu Peuliću, objavljuje POZIV za 47. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, koja će se održati 31.10.2014. godine (petak), u prostorijama DUNAV OSIGURANJE a.d. Banja Luka, u ulici Veselina Masleše br.28, sa početkom u 12,00 časova.

Preuzmite poziv

Preuzmite materijal za sjednicu

 
Potpisan Kodeks ponašanja protiv nelojalne konkurencije na tržištu osiguranja
četvrtak, 17 jul 2014 00:00

Tržište osiguranja u Republici Srpskoj suočava se sa problemom nelojalne konkurencije,
a radi prevazilaženja ovog problema članice Udruženja društava za osiguranje Srpske potpisale
su danas Kodeks ponašanja u primjeni Uslova i jedinstvenog premijskog sistema autoodgovornosti.

Generalni direktor Dunav osiguranja Banja Luka i predsjednik Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske
dr. Saša Čudić istakao je da se potpisivanjem Kodeksa nastoji srediti tržište osiguranja, da se poznaju pravila
ponašanja kako prema osiguranicima, tako i među osiguravajućim društvima.

"Znatan dio sredstava biće, prije svega, usmjeren ka osiguranicima, odnosno onima koji su imali štetu.
To znači da će im šteta biti pravično, na vrijeme i mnogo brže isplaćivana s jedne strane, a s druge strane

osiguravajuća društva sad imaju priliku da na mnogo bolji način pokažu aktivan odnos prema investicionoj
politici Srpske", rekao je Čudić.

On je naglasio da bilo kakva nelojalna konkurencija nije dobra ni za osiguranika, ni za oštećenog,
ni za osiguravajuća društva, a najmanje za Republiku Srpsku.

"Kada govorimo o jedinstvenom premijskom sistemu, cijena je svugdje ista i ne može
biti različita u osiguravajućim društvima. Pozivam osiguranike da ne podstiču stvaranje nelojalne konkurencije",
dodao je Čudić i naveo da se teško može procijeniti koliko su u procentima određena društva učestvovala u
nelojalnoj konkurenciji.

Čudić je rekao da je u Srpskoj i dalje obavezno osiguranje autoodgovornosti i nezgode radnika, dok sve ostalo
spada u domen neobaveznih osiguranja, te da će u narednom periodu biti pokrenute aktivnosti za osiguranje
javne imovine i infrastrukture Srpske.

 

 

 

Dunav osiguranje na facebook-u

Osiguranja

Osiguranje motornih vozila

U domenu osiguranja motornih vozila Kompanija "Dunav osiguranje" predstavlja jednog od najvećih garanata sigurnosti na našim drumovima ... više >>

Životno osiguranje

Životno osiguranje je ulaganje u sopstvenu budućnost,pravi način da sebi i svojoj porodici obezbedite finansijsku sigurnost i život sa manje neizvesnosti ... više >>

Osiguranje imovine

Osiguravajuće pokriće Vaše kuće, stana, vikendice, svih pokretnosti koje imate je korak više u moru odgovornih odluka koje donosite svakoga dana ... više >>

Upravljanje kvalitetom

Kompanija "Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka je 17 juna 2010 poslije eksterne provjere, dobila trogodišnji sertifikat SGS-a, najveće svjetske korporacije za sertifikaciju, kontrolisanje i ispitivanje standarda i sistema upravljanja kvalitetom poslovanja.