Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje

Naša poslovna filozofija

Kada kompanija iza sebe ima iskustvo i tradiciju dugu 140 godina, zna da je za uspešno poslovanje najvažnije biti posvećen potrebama klijenata i kontinuiranom podizanju kvaliteta usluge... više >>

Naši rezultati

Pogledajte naše finansijske izvještaje i detaljno se upoznajte sa našim rezultatom u toku prethodne godine gdje smo ostvarili preko 7 mil. KM premije za imovinska osiguranja, što nas čini prvim u RS... više >>

Društveno odgovorno poslovanje

Nastojimo da damo prioritet realizaciji aktivnosti iz kojih proističe značajna korist koju sredina ima od prisustva naše kompanije u svom neposrednom okruženju... više >>

Najnovije vijesti
Uskrs
četvrtak, 28 april 2016 12:04

 
Osvajamo tržište uz široku paletu usluga
petak, 12 februar 2016 14:54

"Dunav osiguranje" Banjaluka nudi široku paletu životnih i neživotnih osiguranja i zahvaljujući toj

raznolikosti i visokom nivou odgovornosti prema osiguranicima, dobavljačima, reosiguravačima

i državi lani je ostvaren rast premije od 12 odsto na godišnjem nivou.

Rekao je to u intervjuu za "Glas Srpske" direktor "Dunav osiguranja" Stevo Aničić.

 

GLAS: Kakvi su rezultati poslovanja "Dunav osiguranja" u 2015. godini

i jeste li zadovoljni rezultatima?

ANIČIĆ: Izuzetno smo zadovoljni prošlogodišnjim rezultatima poslovanja, jer smo, za razliku od 2014.

u kojoj je "Dunav osiguranje" poslovalo negativno, u 2015. godini ostvarili pozitivan finansijski rezultat.

Takođe, ostvaren je premijski rast od 12 odsto u odnosu na 2014. godinu, a najveće učešće

u fakturisanoj premiji ostvareno je u okviru obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti, osiguranju

od nezgode i u okviru imovinskog i kasko osiguranja. Maksimalno se trudimo da zadovoljimo potrebe

naših klijenata kroz redovnu i korektnu isplatu šteta i kvalitetno preuzimanje rizika u osiguranju.

Možemo se pohvaliti i isplatom šteta u zakonskim rokovima, a zaključno sa 31. januarom

isplatili smo 6,83 miliona KM šteta. Redovno izmirujemo sve obaveze prema dobavljačima

i reosiguravačima, a ulažemo i u edukaciju kadrova.

 

* GLAS: Da li su otklonjeni svi problemi u poslovanju nakon što ste kroz

dokapitalizaciju ojačali kapital društva?

ANIČIĆ: Većinski vlasnik, kompanija "Dunav osiguranje" Beograd, izvršila je 2015. godine

dvije dokapitalizacije u iznosu od tri miliona evra, čime je poslovanje društva u potpunosti stabilizovano.

 

* GLAS: Koje vrste osiguranja nudite uz dominantno osiguranje od auto-odgovornosti?

ANIČIĆ: Osiguranicima nudimo sve vrste životnih i neživotnih osiguranja. Kupovinom kvalitetne

polise životnog osiguranja klijent dobija mnogo više od samog osiguranja, jer ulaže u svoju budućnost

i štiti drage osobe, a u isto vrijeme štedi i planira. Što se tiče neživotnih osiguranja,

nudimo osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, kasko osiguranje motornih vozila,

osiguranje plovila, osiguranje robe u prevozu, osiguranje imovine od požara i prirodnih sila,

osiguranje ostale štete na imovini, osiguranje odgovornosti za motorna vozila, osiguranje

od opšte građanske odgovornosti, osiguranje kredita i druge proizvode.

 

* GLAS: Da li klijenti mogu kupiti paket usluga i da li planirate proširenje asortimana

proizvoda sa kojima ste na tržištu?

ANIČIĆ: Mi preporučujemo polisu mješovitog osiguranja koja uz osiguranje obezbjeđuje štednju,

zatim osiguranje lične rente i riziko osiguranje u slučaju smrti osiguranika. Namjera nam je da u ovoj

godini tržište osiguranja u Srpskoj obogatimo novim biznis linijama i paketima usluga koji su slabo

zastupljeni na našem tržištu.

 

* GLAS: Koliko radnika zapošljavate i da li je u planu i proširenje prodajne mreže?

ANIČIĆ: "Dunav osiguranje" trenutno zapošljava 165 radnika sa punim i 36 radnika sa nepunim

radnim vremenom. Svakodnevno osluškujemo zahtjeve tržišta i u skladu sa ukazanom potrebom

proširujemo prodajnu mrežu.

 

* GLAS: Kako ocjenjujete stanje na tržištu osiguranja RS i sa kojim se problemima

suočavate?

ANIČIĆ: Tržište osiguranja RS je i dalje neuređeno, jer su problemi kod ugovaranja obaveznog

osiguranja još prisutni i pored angažovanja regulatora. Najveći problem je nelojalna konkurencija

sa kojom se, kao i druga društva, neprestano suočavamo.

 

* GLAS: Udruženje osiguravajućih društava RS izreklo je krajem prošle godine

"Dunav osiguranju" i još trima osiguravajućim kućama javnu opomenu zbog sumnje

da je veliki rast premije od auto-odgovornosti ostvaren korišćenjem dampinških cijena.

Da li su te optužbe tačne i da li ste otklonili problem?

ANIČIĆ: Takve optužbe su potpuno neosnovane, jer se "Dunav osiguranje" zalaže za potpuno

poštovanje zakona i dogovorenog premijskog sistema. Rast premije u prethodnoj godini ostvaren

je zahvaljujući novoj organizaciji i sistemu nagrađivanja zaposlenih,

a otvaranjem novih filijala u Bijeljini i Palama znatno smo proširili krug korisnika.

 

* GLAS: Koje su glavne prepreke za razvoj tržišta osiguranja RS?

ANIČIĆ: Smatram da su najveće barijere koje koče razvoj tržišta osiguranja slaba privredna razvijenost,

nizak standard i nerazvijenost svijesti stanovništva u vezi sa prednostima osiguranja.

Svi ovi faktori doprinose da se osiguranici orijentišu samo na obavezna osiguranja.

 

* GLAS: Koliko je realno i održivo postojanje velikog broja osiguravajućih kuća

na prilično malom tržištu RS i da li su ogromna konkurencija i borba za opstanak

izrodile negativne pojave poput kršenja tarifa?

ANIČIĆ: Na tržištu Srpske trenutno posluju 24 društva, što je previše za slabo razvijenu privredu

poput naše i apsolutno neodrživo. Upravo ta koncentracija velikog broja osiguravajućih društava

i borba za opstanak podstakli su ekspanziju negativnih pojava koje se ogledaju u nepoštovanju

tarifa kroz dampinške cijene za pojedine vrste osiguranja, što podstiče nelojalnu konkurenciju.

 

Nastavak rasta i u ovoj godini.

 

* GLAS: Koji su najvažniji planovi "Dunav osiguranja" za ovu godinu?

ANIČIĆ: Cilj nam je da u 2016. godini nastavimo redovnu isplatu šteta i svih dospjelih obaveza

i da u potpunosti odgovorimo na zahtjeve naših osiguranika. Planiramo da povećamo premiju za 14 odsto

u odnosu na prethodnu godinu, a samim tim i tržišno učešće ne samo u RS, već i u FBiH.

U planu je i promjena strukture portfelja, čime će imovinska i ostala neobavezna osiguranja imati veći značaj.

 
Srećni praznici
četvrtak, 31 decembar 2015 00:00

 

Dunav osiguranje na facebook-u

Osiguranja

Osiguranje motornih vozila

U domenu osiguranja motornih vozila Kompanija "Dunav osiguranje" predstavlja jednog od najvećih garanata sigurnosti na našim drumovima ... više >>

Životno osiguranje

Životno osiguranje je ulaganje u sopstvenu budućnost,pravi način da sebi i svojoj porodici obezbedite finansijsku sigurnost i život sa manje neizvesnosti ... više >>

Osiguranje imovine

Osiguravajuće pokriće Vaše kuće, stana, vikendice, svih pokretnosti koje imate je korak više u moru odgovornih odluka koje donosite svakoga dana ... više >>

Upravljanje kvalitetom

"Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka je 03 juna 2013. godine, poslije resertifikacione provjere, produžila važnost sertifikata SGS-a za naredne tri godine. SGS je najveća svjetska korporacija za sertifikaciju, kontrolisanje i ispitivanje standarda i sistema upravljanja kvalitetom poslovanja.“